Over ons

Inforsa biedt behandeling, begeleiding en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met problemen op psychiatrisch en forensisch gebied. Inforsa biedt veel expertise op het gebied van ernstige psychiatrische problematiek (vaak in combinatie met verslaving) en daaruit voortkomend ontwrichtend en/of delictgedrag. Wij gaan er van uit dat elke cliënt uniek is. Ons vertrekpunt is: wat kan iemand wél? Waardigheid en veiligheid staan voorop. Wij kijken verder waar dat nodig is. Dat vraagt lef en vertrouwen in de cliënt, naasten en in elkaars deskundigheid. Samen werken we aan waardige en veilige zorg.

Bij Inforsa zijn de volgende 11 vacatures beschikbaar: