Over ons

Eden
 
Eden is het enige evangelische IKC in Dordrecht. Wij geloven in goede opvang en goed onderwijs. De Bijbel, zingen en gebed zijn belangrijke pijlers van onze evangelische identiteit en ons denken en handelen.
 
Op evangelisch IKC Eden:
- werken leerkrachten met oog en aandacht voor uw kind;
- staan we voor goede leerresultaten;
- dagen we leerlingen uit hun talenten maximaal te ontwikkelen
- bieden we thematisch onderwijs;
- hebben we aandacht voor een goede doorgaande lijn van peuters naar kleuters.