Over ons

HELP MIJ HET ZELF TE DOEN
IKC de Trinoom is een montessorischool. Het montessorionderwijs gaat er vanuit dat elk kind uniek is. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg en mogelijkheden. Ze hebben verschillende interesses en leerstijlen. Op de Trinoom spelen we hierop in; "Help mij het zelf te doen". Wij geven elk kind de ruimte om de leerstof in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te doorlopen. Elk kind wordt hierdoor eigenaar van zijn eigen leerproces.

De kinderen kunnen, binnen grenzen, een groot deel van de dag hun eigen werk kiezen. De leidster biedt lesjes aan, stuurt de kinderen en daagt ze uit. Kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf actief zijn en zelf het initiatief nemen tot leren. Door deze specifieke manier van werken ervaren kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar verbonden zijn.