Over ons

Jong geleerd is oud gedurfd …
De Doornick is een Integraal Kindcentrum. Vanaf 0 jaar kun je hier terecht. Er is dus geen spannend overstapmoment naar een vreemde basisschool. Integendeel, kinderen groeien hier op. En dat creëert veiligheid! En vanuit die veiligheid durven onze leerlingen naar buiten te treden. De eerste stappen voor gedurfde resultaten worden dus al heel jong gezet.
Eerst geven we kinderen de bagage die ze nodig hebben. Daarna mogen ze verder op ontdekking. Met een stevig fundament, voelen kinderen zich zekerder. De veilige geborgen schoolomgeving doet de rest …
We zijn samen TROTS op IKC De Doornick. De volgende uitgangspunten, nemen we hierin mee: talenten, respect, onderwijs, team, samen. Deze uitgangspunten houden we levendig in de volgende quotes:

T talenten ontwikkelen
R respect is een grondhouding
O onderwijs en opvang zijn de basis
T team moet het doen
S samen met elkaar en de omgeving


Bij IKC De Doornick is de volgende vacature beschikbaar: