Over ons

Gewoon goed

Ons onderwijs wordt ondersteund met de nieuwste leermiddelen en de nieuwste methoden. Zonder toeters, bellen en poespas leveren we ‘gewoon’ onderwijs. Ons onderwijs is goed. In de RTL scholenlijsten die ieder jaar gepresenteerd worden, scoren we over het algemeen hoog. Wij zijn er trots op dat we ‘gewoon goed onderwijs’ leveren. Hierbij volgen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit geldt ook voor onze kinderopvang.    Wij luisteren en kijken naar kinderen om hen optimaal te laten groeien. Lerend spelen en spelend leren vormen de leidraad binnen ons IKC.


Bij IKC De Buytenkans is de volgende vacature beschikbaar: