Over ons

Wie zijn wij?
Cornelis Haak is een Integraal Kindcentrum, waarin basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang daadkrachtig samenwerken: alles onder 1 dak. We werken vanuit een christelijke identiteit, waarbij ruimte is voor andere culturen en geloofsovertuigingen. Onze leerlingpopulatie kent dan ook een grote diversiteit, waar we trots op zijn.
 
Ons IKC is voor kinderen, ouders en teamleden veilig en sociaal. Zo werken we met een sociale vaardigheidsmethode en bieden we de kinderen wekelijks lessen aan: een mix van karate, meditatie, stoeien en mindset. Onze kinderen worden krachtige Rotterdamse wereldburgers, waarop we (ook in de toekomst) trots kunnen zijn!
 
Wij werken er daarom dagelijks hard aan om de vele talenten van de kinderen uit Oosterflank en omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen ons onderwijs krijgt mede vorm door het inzetten van coöperatieve werkvormen, digitale leermiddelen (waaronder Snappet in de bovenbouw) en een sterk instructiemodel.

Bij IKC Cornelis Haak zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: