Over ons

 
IKC Borgman Ebbinge is een IKC voor alle kinderen. Wij willen met ons IKC bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze multiculturele samenleving. In een omgeving waar kinderen zich geborgen en thuis voelen kunnen ze zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied.
Bij deze ontwikkeling gaan wij uit van de individuele mogelijkheden, kwaliteiten en motivatie van kinderen. Kinderen worden zo gestimuleerd goede prestaties te leveren die beoordeeld worden in vergelijking met eerdere prestaties van een kind en de groei die daarin te ontdekken valt. Dit kan niet altijd in cijfers worden uitgedrukt. We bieden een gevarieerd lesaanbod waar afwisselende manieren van leren, samenwerken, spelen en bewegen centraal staan. Wij bieden naast schoolse activiteiten ook activiteiten aan ten behoeve van talentontwikkeling, zodat elk kind kan ontdekken wat goed bij hem past. Hierbij sluiten wij aan bij de potentie en de ontwikkeling van al onze kinderen.
Als medewerker, maar ook als ouder, pedagogisch medewerker en kind, ben je nauw betrokken bij het door ontwikkelen van goed onderwijs en opvang. Wij werken in units met stamgroep ruimtes en grote ontwikkelpleinen waar kinderen, binnen een duidelijk structuur, de ruimte krijgen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.