Over ons

Toermalijn
Wij zijn een Kindcentrum voor kinderen tot 13 jaar en staan open voor alle kinderen uit Zaanstad. De voorbereiding voor een nieuw, modern gebouw aan het Noordeinde, geschikt voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, is in volle gang. Het onderwijs en de begeleiding wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensovertuiging. Op Toermalijn is de sfeer veilig en plezierig voor kinderen, ouders en personeel. Kinderen verwerven zowel cognitieve als sociale vaardigheden en kunnen hun talenten optimaal ontwikkelen.
Onze ambitie is dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en zicht te hebben op hun eigen ontwikkeling.

Wij zijn er trots op hoe ons klimaat wordt gekenmerkt door rust en structuur. De positieve sfeer en toegankelijke uitstraling zijn tevens belangrijke kernwaarden voor onze organisatie. Er is veel aandacht voor netheid en een veilige omgeving.
Wij werken kindcentrumbreed vanuit één pedagogisch beleid. Kinderen en leerkrachten gaan daarbij voor goede resultaten. Vanuit een ondernemende en onderzoekende houding werken we voortdurend aan verbeteringen. We richten ons daarbij op een brede vorming.

Toermalijn is een organisatie waar ouders en kinderen met plezier naar toegaan. U kunt bij ons terecht voor peuterspelen, onderwijs van groep 1 t/m 8 en opvang.
Dit betekent voor ons dat de ononderbroken ontwikkeling van uw kind bij ons centraal staat.
Als ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat, meebouwt aan de samenleving, talent heeft kunnen ontplooien, terugblikt op een goede schooltijd en naar de juiste vervolgschool doorstroomt, hebben wij onze belofte ingelost.