Over ons

Kaleidoscoop is een open, actieve leer-werkgemeenschap, waar eenieder zich thuis en veilig voelt en waar het belang van het kind voorop staat; een plaats van geborgenheid.
Door middel van projecten die betrekking hebben op ‘De Veilige School’ zorgen wij ervoor dat er blijvend aandacht is voor de omgang met elkaar. Aandacht voor ‘leef- en omgangsregels’, voor ‘normen en waarden’ neemt een belangrijke plaats in.
Onze school is in ontwikkeling. Door het verbeteren van goed onderwijs, met duidelijke instructies, effectief klassenmanagement en heldere schoolafspraken, vergroten we de opbrengsten van onze leerlingen.