Over ons

Het Huygens College is een vmbo voor media en ondernemen in het hart van Amsterdam, op vijf minuten lopen van het Vondelpark. Met circa 400 leerlingen zijn wij een overzichtelijke school voor onderwijs op basis-, kader- en TL-niveau. Onze school is in ontwikkeling: van klassikaal onderwijs naar “leren door te doen”.
 
Zo bieden wij in de onderbouw naast de “klassieke vakken” zoals Nederlands, Engels en wiskunde het vak Maaklab, waarin de vakken aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis en natuur- en scheikunde hun krachten bundelen en onze leerlingen op zowel praktische als theoretische wijze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Het vak Maaklab wordt gegeven in gerenoveerde praktijk- en theorielokalen met moderne leermiddelen en ruimte voor differentiatie. En onze leerlingen uiten hun persoonlijke talenten bij de vakken drama, kunst en lichamelijke opvoeding.
 
In de bovenbouw bieden op wij basis- en kaderniveau de profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI) en Economie & Ondernemen (E&O) aan. De MVI-lokalen zijn voorzien van de laatste hightech faciliteiten zoals een lasercutter, 3D-printers, een fotografiestudio en VR-brillen. Ons profiel E&O neemt deel aan de pilot vernieuwd beroepsonderwijs. Afgelopen zomervakantie zijn de vaklokalen verbouwd om op verschillende wijzen de onderdelen van het profiel aan te bieden: zelfwerkplekken, instructietafels, simulatiehoeken en samenwerkbanken.

Een groot deel van onze TL-leerlingen stroomt door naar de havo. Wij bereiden ze hier goed op voor met een verplicht zevende examenvak en samenwerkingen binnen onze scholengroep. In de Theoretische Leerweg worden de profielen Zorg & Welzijn en Economie aangeboden.
 
Ook buiten de lessen om heeft het Huygens College veel te bieden: de sport- en kunstklas, deelname aan Topscore, weerbaarheidstrainingen, kickboks-clinics en sociale vaardighedentraining.
 
Kortom: het Huygens College is een school in beweging en we staan open voor nieuwe collega’s die hier hun steentje aan willen bijdragen!

Bij Huygens College is de volgende vacature beschikbaar: