Over ons

De Huibersschool is een mondiale daltonschool met een duidelijke visie op SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, ZELFSTANDIGHEID, EFFECTIVITEIT EN REFLECTIE.

De school is gehuisvest in een prachtig opgeknapt en moderne schoolgebouw, heeft een belangrijke functie in de wijk en mag zich
met recht een brede school noemen.

We halen de wereld naar binnen tijdens schoolbrede themaweken. We leren ook in de omgeving door uitstapjes te maken naar musea, theater, schooltuinen, etc.

De Nederlandse taal leren en leren rekenen staan bij ons centraal. Wij willen dat kinderen als zij de basisschool verlaten een goede basis hebben voor het voortgezet onderwijs.

Wij onderscheiden ons in de wijk van andere scholen doordat wij een kleine, prettige school zijn waar oor en oog is voor elkaar (Vreedzame School). Maar ook omdat wij door ons daltononderwijs kinderen betrekken bij hun eigen leerproces door hen de doelen te laten verwoorden die zij moeten bereiken, bij te houden wat zij geleerd hebben (dag- en weektaken) en leren te reflecteren op hun eigen werk. Kinderen zijn bij ons aan het werk en zijn betrokken en gemotiveerd.
Elke nieuwe ouder krijgt bij ons een persoonlijke rondleiding en een intakegesprek met onze directeur.