Over ons

Over SBO Het Zilverlicht
SBO Het Zilverlicht is een SBO-school in Waalwijk met een verbrede toelating. Binnen het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena zijn twee scholen voor SBO met een verbrede toelating actief, waardoor veel leerlingen met speciale onderwijs/ en ondersteuningsbehoefte in de eigen regio onderwijs kunnen volgen. Binnen onze school zijn we samen en gelijkwaardig verantwoordelijk voor het geheel. Iedereen is juf of meneer voor de leerlingen. Gezamenlijk zijn we er voor het onderwijs én het welbevinden van de leerlingen.  Naast de leerkrachten en onderwijsassistenten heeft het Zilverlicht een ondersteuningsschil bestaande uit schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiding, orthopedagogiek, logopedie en directie.