Over ons

Welkom op Het Schoter. Wij zijn een school voor mavo, havo en vwo in Haarlem-Noord. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep.
We hebben jou veel te bieden:
 • een écht fijne plek om te werken
 • warme collegialiteit
 • een onderscheidend onderwijskundig concept waarmee we samen uitstekende resultaten boeken
 • een eigen pedagogisch concept (in ontwikkeling)
 • als opleidingsschool helpen wij jou om de allerbeste docent uit jezelf te halen
 • een jong en ambitieus onderwijsteam
 • we bieden je de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot gecertificeerd TTO-docent
 • ondersteuning en financiering van aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden
 • uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden
Klinkt dat goed? Lees dan vooral verder, we vertellen je graag meer.

Een fijne plek om te werken
Het Schoter ligt in het stadspark Schoterbos in Haarlem-Noord, omringd door tal van sportclubs en sportfaciliteiten. Het zal je daarom niet verbazen dat sport een grote rol speelt bij ons. We hebben sportklassen en bieden sport ook aan als examenvak. Daarbij werken we nauw samen met het CIOS en de ALO. Topsportleerlingen voelen zich bij ons als een vis in het water.
Naast sport kennen creatieve vakken als beeldend tekenen en drama een doorlopende leerlijn tot en met de eindexamenklassen én al onze leerlingen kunnen kiezen voor regulier onderwijs óf tweetalig onderwijs. Het Schoter is sportief, bruist op cultureel vlak en is thuis in de wereld.
Ons schoolgebouw is aangenaam open. Een fijne plek om te werken.
De bus brengt je in zes minuten van en naar Haarlem CS. En als je met de auto komt, vind je altijd volop gratis parkeerruimte.

Warme collegialiteit
We horen het dikwijls van onze docenten: je voelt je hier snel thuis. Er hangt een aangename, gemoedelijke sfeer op Het Schoter. Je kunt rekenen op een hartelijk onthaal en op warme collegialiteit.
Gemoedelijk is overigens ook de omgang met de leerlingen en tussen de leerlingen. De sfeer op en rond onze school is heel vertrouwd. En dat maakt dat jij als docent echt inhoudelijk bezig kunt zijn met je vak.
De sectie vormt een hecht team. De docenten maken gebruik van moderne didactische hulpmiddelen zoals digiborden. De sectie werkt actief aan haar eigen vakinhoudelijke ontwikkeling en organiseert geregeld sectiebijeenkomsten. Daarin vindt de onderwijskundige afstemming plaats, bespreekt het team de toepassing van het onderwijskundig concept, worden de best practises gedeeld en de leerlijnen besproken, et cetera.

Onderscheidend onderwijskundig en pedagogisch concept
We werken volgens de onderwijskundige principes van ‘Volledig Leren’. Dit didactische concept berust op drie pijlers: activerende didactiek, het aanleren van vaardigheden en het volledig leerproces in de les. We nodigen je uit om nader kennis te maken met dit onderwijskundig concept, zie https://www.schoter.nl/onderwijs/onderwijskundig-concept/
Het Schoter is afgelopen schooljaar en dit schooljaar bezig met het ontwikkelen van een eigen pedagogisch concept. Bij de ontwikkeling van dit eigen concept is het voltallig personeel betrokken.

Opleidingsschool
Het Schoter is een opleidingsschool en dat trekt veel jonge collega’s aan. Als je bij ons komt werken, snijden we een tweejarig begeleidingstraject voor jou op maat. We maken je snel vertrouwd met alles wat met de school te maken heeft en je raakt al doende steeds meer vertrouwd met het Volledig Leren-concept.

Een jong en ambitieus onderwijsteam
Je komt terecht op een middelgrote school met zo’n 1.350 leerlingen. De school is de afgelopen jaren sterk gegroeid en we hebben de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe leraren aangenomen en dat brengt een aangename dynamiek met zich mee. Het bruist van de initiatieven, je krijgt er veel energie van.

Tweetalig onderwijs (TTO) op alle niveaus
Met ingang van schooljaar 2018/2019 bieden we TTO-onderwijs aan op alle niveaus. Daarmee is Het Schoter ook op dit vlak een voorloper. Onze docenten ervaren de tweetaligheid als een absolute verrijking. Als dat ook voor jou geldt, investeren wij graag in jouw opleiding tot gecertificeerd TTO-docent (indien je dat niet reeds bent).

We investeren in jouw ontwikkeling
Wij beseffen zeer goed dat onze docenten de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Daarom staan we altijd open voor jouw initiatieven om je verder te ontwikkelen. Misschien wil je een tweede bevoegdheid halen? We kijken altijd graag wat de mogelijkheden zijn om je actief te ondersteunen in je ontwikkeling en of we de kosten daarvoor voor onze rekening kunnen nemen.

Arbeidsvoorwaarden
Als docent op Het Schoter kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden je onder andere:
 • een uitstekende verlofregeling;
 • een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • een eindejaarsuitkering van 8,0 procent van het jaarsalaris;
 • een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
 • goede doorstroommogelijkheden naar andere Dunamare-scholen;
 • automatische pensioenopbouw bij het ABP;
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;
 • goede mogelijkheden om in deeltijd te werken;
 • goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • een regeling in het kader van vitaliteit;
 • een fiscaal aantrekkelijk fietsplan.
Dunamare
Het Schoter behoort tot de Dunamare Onderwijsgroep. Daaronder vallen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met uitstapjes naar Harlingen en Uithoorn). In totaal werken er 1.600 medewerkers bij Dunamare en bieden we onderwijs aan zo’n 13.500 leerlingen.
Om geweldig onderwijs te kunnen bieden, hebben we uitstekende docenten nodig. Daarvan zijn we zeer goed doordrongen en daarom leggen we voor onszelf de lat ook nog wat hoger als het om ‘goed werkgeverschap’ gaat. We kijken uit naar jouw sollicitatie.

Bij Het Schoter zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: