Over ons

Basisschool Het Molenven is opgebouwd uit vier units. De units bestaan uit een aantal basisgroepen waarin leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Elke basisgroep heeft een eigen leerkracht die veiligheid en houvast biedt voor de leerlingen. Door de vaste basisgroep, behouden we het positieve van het bouwen aan sociaal- emotioneel welbevinden in een vaste groep. In de units werken we daarnaast groepsdoorbrekend en sluiten we daarmee aan bij de vaardigheden van nu.

 

De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt leerlingen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen.

“Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen?” 

Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. Op deze manier stimuleren wij onze leerlingen om problemen zelf op te lossen.


Bij Het Molenven is de volgende vacature beschikbaar: