Over ons

Het Hogeland College Uithuizen voor  vmbo en tl-havo vormt samen met de vmbo-vestiging in Winsum, de havo vwo-vestiging en de ISK in Warffum dé scholengemeenschap in Noord-Groningen. Met een team van een kleine 30 medewerkers verzorgen we het onderwijs voor 300 leerlingen. Onze kernwaarden zijn:  zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren. 
Voor de komende jaren hebben we ambitieuze plannen. Gedreven door de ambitie om thuisnabij kwalitatief goed onderwijs te blijven leveren, maken we mooie stappen in de ontwikkeling van ons onderwijs. We werken actief aan motiverend en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen én docenten. Onder leiding van een regiegroep en de schoolleiding ontwikkelen we vormen van samenwerkend en thematisch leren. Daarin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school. We willen het leren van iedere leerling mogelijk maken in een passende leeromgeving en daar hoort ook de kennismaking met de werkpraktijk bij. 

 


Bij Het Hogeland College Uithuizen is de volgende vacature beschikbaar: