Over ons

De Internationale Schakel Klas (ISK) in Warffum is een school voor voortgezet onderwijs voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12-18 jaar, die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel van de ISK om de leerlingen de overstap te laten maken naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands, schoolse- en studievaardigheden en door in te burgeren. Wij zetten ons in om leerlingen zelfverzekerd en op het juiste niveau te laten doorstromen naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hun toekomst.

Met de ISK verzorgen we onderwijs voor leerlingen met veel verschillende nationaliteiten. Onze leerlingen zijn:

  • kinderen van statushouders woonachtig in de gemeente Het Hogeland
  • alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
  • Kinderen van de noodopvang in Winsum en Uithuizen

Het is onze ambitie om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door leer(stof)lijnen voor de verschillende vakken te gebruiken en het lesaanbod binnen de ISK goed af te stemmen. 


Bij Het Hogeland College ISK is de volgende vacature beschikbaar: