Over ons

Het Duet is een IKC in Uithoorn. We werken als een team samen met de collega's van kinderopvangorganisatie Solidoe.
Doorgaande lijnen van voorschool naar school en van onderwijs naar BSO zijn daarbij een zeer belangrijk kwaliteitskenmerk.
Samen spreken we dezelfde taal en werken we vanuit dezelfde pedagogische visie. Het programma de Vreedzame School vormt de basis van ons klimaat. Er is nadrukkelijk onderscheid in tijd voor opvang en tijd voor onderwijs. 
Het Duet werkt met een continurooster met 5 gelijke dagen. Het onderwijs gaat uit van sterke, leerkrachtgestuurde instructie voor de basisvakken lezen, taal en rekenen. Op deze wijze willen we alle kinderen gelijke kansen bieden.

Bij het Duet is de volgende vacature beschikbaar: