Over ons


Het Hendrik Pierson College is een brede scholengemeenschap voor alle niveaus van vmbo-k tot aan vwo. We leiden leerlingen op tot verantwoordelijke mensen met innerlijke stevigheid, oog voor hun medemensen en gevoel voor rechtvaardigheid. Ons onderwijs motiveert en daagt de leerlingen uit om te leren. Het biedt ze de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en zich te ontplooien. Er is ruimte voor kennis en vaardigheden, creativiteit en talent.

Al deze gedachten zijn te bundelen in het woord ‘SAMEN’: Samenwerking, Aandacht, Mogelijkheden, Eigentijds en Nieuwsgierig.

Leren is ook zelfverantwoordelijkheid dragen. De docenten brengen hun enthousiasme, kennis, inzicht en ervaring in en dragen zo bij aan het leerproces van de leerling. Maar die is hiervoor zelf ook verantwoordelijk. Hij denkt van tevoren na over zijn leerwensen en leerdoelen, kijkt of hij ze haalt en stelt ze zo nodig bij. Dit gebeurt in overleg met zijn docenten. Leren is een wisselwerking. De leerling doet niet alleen schoolkennis op, maar leert ook van zijn omgeving: medeleerlingen, leerkrachten, ouders en vrienden. En de omgeving leert weer van de leerling. Zo kom je samen tot ontwikkeling en groei. Leren lukt alleen als je je veilig voelt. Die veilige leeromgeving maken we met elkaar. Hier is iedereen verantwoordelijk voor. Daarom hebben we op school ook respect voor elkaar. We gaan uit van ieders kwaliteiten en mogelijkheden.

Meer weten over onze school en ons uitdagende aanbod? Kijk op www.hpc-zetten.nl