Over ons

Guido VMBO een school waar je met plezier naar toe gaat. We zien de leerling staan, kijken wat er nodig is om te kunnen ontwikkelen. We bekijken wat er gebeurt in onze levens, in de wereld om ons heen en wat dit betekent? Belangrijke levensvragen om samen antwoorden op te vinden. We bieden praktisch onderwijs aan, waarbij actief wordt geleerd. Naast vakkennis en kunde, werken we ook aan persoonlijke vorming. 

Onze christelijke identiteit is de basis van waaruit wij werken. We bouwen op belangrijke christelijke waarden als liefde, respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg naar een mooie waardevolle toekomst.  

Bij ons op school leren en leven wij vanuit de 7 gewoontes van Covey. Wij vinden het belangrijk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leerproces hier op school. Het helpt ons om in een prettige sfeer met elkaar te kunnen werken en goed met elkaar om te gaan. Docenten en medewerkers zijn daarin voorbeelden voor de leelring.

Bij GSG Guido Locatie VMBO is de volgende vacature beschikbaar: