Over ons

Het Griftland College is een christelijke school voor mavo, havo en vwo. Al sinds jaar en dag weten leerlingen en ouders/verzorgers uit Soest, Baarn en omgeving onze school te vinden en wandelen er dagelijks ruim 1400 leerlingen het Griftland College binnen. In ons onderwijsconcept hechten we belang aan de ontwikkeling van leerlingen op het vlak van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij staan in de omgeving bekend als een school waar de sfeer fijn is, waar een sterk team van docenten, mentoren en onderwijsondersteunend personeel oog heeft voor iedere leerling. Collega’s kunnen altijd een beroep op elkaar doen en van en met elkaar leren, net als onze leerlingen. Onze slogan is dan ook niet voor niets: Wij leren samen! 

Onze school ligt centraal in het land, in een mooie groene omgeving, dicht bij uitvalswegen. De eerste steen is gelegd in 1977. In de jaren die volgden zijn er enkele uitbreidingen geweest, maar het is nu tijd voor een nieuw jasje. We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat we in 2026 een geheel nieuw pand zullen betrekken op dezelfde fijne locatie. 

Apple Eco-systeem 
Op onze school wordt gewerkt met een Apple Eco-systeem; dat betekent dat de leerlingen een eigen iPad hebben, elke docent een MacBook heeft en indien nodig een iPad, er in ieder lokaal een digiboard is en er door de school diverse Apple TV’s hangen. Dankzij de inzet van deze ICT-toepassingen kun je naast het werken uit een boek, ook werken met digitale lesmethodes. Hierdoor kun je vaker opdrachten op verschillende niveaus geven waardoor de lessen veel interactiever en dus ook uitdagender worden. Iedere sectie heeft ruimte om deze onderwijsvorm voor het eigen vak vorm te geven.  

Intensieve begeleiding  
Opleiding en begeleiding van nieuwe docenten heeft hoge prioriteit binnen onze school. Er is een intensieve introductiecursus (12 bijeenkomsten per schooljaar op donderdagmiddag) onder leiding van twee ervaren schoolopleiders en intensieve begeleiding door een sectiegenoot.  

Wij zijn een aspirant-opleidingsschool, wat betekent dat wij in samenwerking met de Alberdingk Thijm Scholen in Hilversum en de Waldheim-mavo in Baarn ieder jaar minimaal 60 studenten opleiden tot docent. We staan altijd open voor stagiaires, afstudeerders en zij-instromers. Samen kijken we hoe we jou je (LIO) stage, afstudeeropdracht of zij-instroom opleidingstraject op de juiste plek in de school kunnen laten uitvoeren en je krijgt begeleiding van een gekwalificeerde collega.  

Extra persoonlijk budget 
Werkbalans en welbevinden van onze medewerkers heeft onze aandacht. Ons arbeidsvoorwaardenpakket behoudt daarom de verlof mogelijkheid vanuit het persoonlijk budget van 50 uur. De aanvullende 40 uur die vanuit de CAO beschikbaar is gekomen, kan worden ingezet voor keuzes op het vlak van werkdrukverlaging (les- of taakvermindering) of de keuzemogelijkheden uit het pakket gericht op welbevinden, zoals stoelmassage, bijdrage aan je sportabonnement, vitaliteitscan of het trainingspakket mindfulness. 

De collectieve middelen zijn op aangeven van onze medewerkers ingezet voor klassenverkleining. Zo werken wij aan het behouden van de werkbalans voor alle medewerkers.  
 

Ook tijd voor gezelligheid! 
Naast hard werken zijn er ook voldoende momenten voor informeel contact met je collega’s tijdens de personeelsborrels, de personeelssportmiddag en het personeelsuitje. Daarbij zijn er ook de grotere tweejaarlijkse evenementen zoals het personeelscabaret en het grootse muziektheater.  

Stichting CVO Baarn/Soest
Het Griftland College maakt samen met de Waldheim-mavo in Baarn deel uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest. Vacatures op beide scholen kunnen eventueel gecombineerd worden. Ontdek meer over onze school op www.griftland.nl.