Over ons

Kinderen leren de hele dag door, binnen en buiten de school. Kinderen raken verwonderd over een onderwerp, of worden nieuwsgierig en willen graag een antwoord op een vraag. Op onze school hanteren we verschillende didactische werkvormen, waarbij coöperatief werken en samenwerkend leren nadrukkelijk aanwezig is. 

Op basisschool Gevers Deynoot werken we met het zogenaamde leerstofjaarklassen systeem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd in principe hetzelfde leerstofaanbod krijgen, dus bij elkaar in de groep zitten (gemiddeld zo’n 24 leerlingen). Leerkrachten geven op verschillende niveaus instructie en houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen onderling.