Waarom onze organisatie

Werk met maatschappelijke impact
Korte lijnen - dicht bij de politiek

Wij bieden

Flexibele werktijden
We werken hybride. Faciliteiten om thuiswerkplek in te richten.
Individueel Keuzebudget - 17,05%

Over ons

Een dynamische gemeente, met veel actie en continu in beweging. Een gemeente waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Een plek waar je écht van betekenis kunt zijn. Een organisatie met goede wil, optimisme, zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. ‘Resultaat’, ‘samenwerken’ en ‘vitaliteit’ typeren Loon op Zand als werkgever én als dienstverlener voor haar inwoners.

Met 170 medewerkers werken hard om onze gemeenschappen te ondersteunen, leefbaar en veilig te houden. Onze dienstverlening verbeteren we continu. 

We werken vanuit onze kernwaarden:

Samenwerken
We geloven er in dat we samen meer bereiken dan alleen. Ieder brengt immers eigen kennis, ervaring en vaardigheden in. Door die te verbinden zien we meer, weten we meer en kunnen we meer.
Samenwerken betekent verder kijken dan eigenbelang of eigen spoor en je inzetten voor een
hoger of breder doel. Het betekent kunnen en willen zien wat jij kunt bijdragen aan het werk van
anderen, ook als dat niet speciaal van je gevraagd wordt. Belemmering voor goede samenwerking
nemen we weg. We gaan het gesprek met elkaar aan, ook als dat lastig is.

Resultaat boeken
We worden in ons werk gedreven door het resultaat dat we willen bereiken. Ons werk is van betekenis. We weten dat we een resultaat niet altijd heel concreet in een doel kunnen beschrijven. Soms gaat het over een effect dat we samen willen bereiken. In ieder geval zorgen we er voor dat we vooraf een eenduidig beeld hebben bij het beoogde resultaat en de haalbaarheid er van. Daarna gaan we aan de slag, niet alleen met de uitvoering maar ook met de voortgang en de borging er van.


Vitaliteit
We halen het beste uit onszelf. We weten wat we aankunnen en kennen onze grenzen. We overvragen niet, we proberen wel onze grens te verleggen en te groeien. Zelfkennis en vertrouwen - in onszelf en in elkaar - helpt ons om ondernemend en open te zijn.
Zo vinden we steeds de optimale balans in ons werk en halen we plezier en energie uit dat wat we doen. Als het lastig is om die balans te vinden, spreken we dat uit en zoeken we naar wegen om de balans weer te vinden.