Over ons

Het Farel College is een open christelijke school in Amersfoort met een mavo-, havo- en vwo-afdeling. Op elk niveau wordt tweetalig onderwijs aangeboden, dat betekent Engels naast het Nederlands.

Het Farel College is een school voor iedereen; een wereldschool! Dit geldt in meerdere opzichten, je ervaart het als je hier op school zit. Wij bieden een wereld van mogelijkheden:

  • Wereldburger: je bent onderdeel van de wereld. We helpen onze leerlingen om een volgende stap te zetten in deze wereld. Ook hebben oog voor de mensen om ons heen
  • Wereldtalen: in een wereld waar iedereen op verschillende manieren contact kan hebben met elkaar is goede communicatie heel belangrijk.
  • Wereld van onderzoek: er is veel informatie beschikbaar, maar het is lastig om antwoorden en oplossingen te vinden op vragen en problemen in onze wereld. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kritisch, onderzoekend en creatief zijn.

Bij Farel College is de volgende vacature beschikbaar: