Over ons

ISK Emmacollege is een regionale school voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EOA). Wij verwelkomen anderstalige jongeren van 12 t/m 18 jaar die pas in Nederland zijn of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen.

We zijn een school waar leerlingen zich in alle rust, veiligheid en stabiliteit kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in de Nederlandse maatschappij. Onze opdracht is de leerling voor te bereiden op uitstroom naar het Nederlandse onderwijs met een toereikend Nederlands taalniveau, passend bij de ontwikkeling en mogelijkheden van de leerling. Overdracht in kennis van cultuur en de Nederlandse maatschappij speelt een belangrijke rol in het onderwijsaanbod.


Bij Emmacollege ISK/EOA zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: