Over ons

Elan Onderwijsgroep is een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Noardeast-Frysla^n. Onze organisatie bestaat uit dertien openbare basisscholen, vijf samenwerkingsscholen, e´e´n school voor NT2 onderwijs en e´e´n brede school voor speciaal basisonderwijs. Er is sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Het College van Bestuur geeft leiding aan onze organisatie. Elan Onderwijsgroep participeert in het samenwerkingsverband primair onderwijs Frysla^n.