Over ons

Elan College Bussum is een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) voor Havo-/VWO-leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. Het onderwijs wordt gegeven volgens het reguliere havo-/vwo-curriculum in de vorm van een jaarklassensysteem. Voor het behalen van een diploma doen de leerlingen staatsexamen (mondeling en schriftelijk). Het Elan College verzorgt het didactische aanbod in samenwerking met IVIO@school.

Bij Elan College Bussum is de volgende vacature beschikbaar: