Over ons

Het ds. Pierson College voor vmbo-t, havo en atheneum is een protestants-christelijke school met een open karakter. Het ds. Pierson College maakt deel uit van het onafhankelijk onderwijsnetwerk ORION. De school heeft ruim 1.600 leerlingen en 175 personeelsleden. In een modern gebouw wordt vorm gegeven aan eigentijds onderwijs. De school heeft een sterk leerlinggericht karakter en werkt actief aan leerlingbegeleiding en effectief onderwijs. In alle leerjaren is er ruimte voor maatwerk en keuzes voor leerlingen. Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, de begeleiding van nieuwe docenten en de bevordering van onderlinge betrokkenheid.