Over ons

Op onze school werken wij samen met ouders/verzorgers aan de ondersteuning van de brede ontwikkelbehoeften van alle kinderen. We steken hierbij in op eigenaarschap en maken gebruik van de natuurlijke drang tot onderzoeken en de nieuwsgierigheid van deze kinderen. Het stimuleren van een zelfstandige leerhouding vinden wij hierbinnen heel belangrijk. Wij willen kinderen namelijk stevig voorbereiden op hun plekje in de maatschappij.
Het spreekt voor zich dat we als school steeds in beweging blijven om te waarborgen dat we onze opdracht zorgvuldig kunnen blijven invullen. We kijken daarbij kritisch naar de manier waarop kinderen nu en in de toekomst leren. Van daaruit stemmen wij ons handelen af op wat zij nodig hebben. Dat vinden we belangrijk; wij gaan om met het grootste goed van ouders; hun kinderen. Daarmee willen wij heel zorgvuldig omgaan.
Sterrenschool Driehuis is administratief gefuseerd met de Jozefschool uit Vinkeveen. Het feit dat deze fusie administratief is, betekent dat beide scholen hun eigen concept en organisatie van onderwijs behouden.

Bij Driehuisschool is de volgende vacature beschikbaar: