Over ons

Onze missie

Het doel op De Dr. Plesmanschool is om kinderen een basis te bieden voor een succesvolle start in de maatschappij. Waarden, normen en respect krijgen veel aandacht.

Wij motiveren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en stimuleren het creatief denkvermogen, zodat leerlingen zich vrij voelen om ook buiten bestaande paden te denken en te handelen. Hierdoor is de leerling beter in staat om zelfstandig vragen te kunnen oplossen. Kinderen krijgen via de media veel en soms ongenuanceerde informatie.


Kanjerschool

De sfeer op de Dr. Plesmanschool is erop gericht dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. We gaan op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. We volgen het programma van de Kanjertraining en hanteren duidelijke gedragsverwachtingen. Het doel van de Kanjertraining is om de leerling positief over zichzelf en de ander te laten denken en het verlagen van sociale stress. Leerlingen kunnen zich dan beter concentreren op school en daardoor ook betere leerresultaten behalen.

Leerlingen, ouders en de leerkracht moeten zich veilig, gezien en gehoord voelen op onze school. Acceptatie en respect zijn daarbij de uitgangspunten. Daarom hanteren wij Kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Bij Dr. Plesmanschool zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: