Over ons

De Dordtse schoolverenging heeft twee scholen, School Vest en De School Mühring in het centrum van Dordrecht.

Samen met alle betrokkenen bij de school hebben we een nieuw Koersplan 2022-2026 gemaakt met daarin onze visie, missie, kernwaarden én onze zeven speerpunten. Dit Koersplan is te vinden op de documentenpagina.

De Dordtse schoolvereniging verzorgt basisonderwijs op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid en wederzijds respect voor alle kinderen en ouders.