Over ons

De identiteit
Het Don Bosco College is een school voor bijzonder onderwijs op rooms-katholieke grondslag. Er wordt gewerkt aan een schoolklimaat dat de christelijke levensvisie als fundament erkent. Deze identiteit komt tot uitdrukking in kerst- en andere vieringen en deelname aan acties voor goede doelen. Alle leerlingen, van wie de ouders de grondslag en doelstelling van de school respecteren en kunnen onderschrijven, zijn welkom.
 
Doelstelling
De doelstelling van het Don Bosco College is in de eerste plaats kennisoverdracht. Gedegen onderwijs dat leerlingen intellectuele bagage verschaft en hen in staat stelt een diploma te halen. Daarnaast wordt gestreefd naar een brede vorming van iedere leerling in de breedste zin van het woord. Dat houdt bijvoorbeeld in leerlingen vertrouwd maken met algemene menselijke waarden en hun een goede voorbereiding geven op de maatschappij. Leerlingen worden geïnspireerd en gestimuleerd hun individuele talenten te ontwikkelen met het oog op hun toekomst.
 
Kwaliteit
Een vertrouwde en veilige omgeving met topkwaliteit onderwijs. Dat is waar het Don Bosco College voor staat en continu na wil streven. Deze kwaliteit komt tot uiting in de onderwijsresultaten, maar ook in de keurmerken en inspectieresultaten. Het Don Bosco College streeft er elk jaar naar de resultaten te verbeteren en aan de kwaliteitseisen te voldoen.

Bij Don Bosco College is de volgende vacature beschikbaar: