Over ons

Op DOK12 willen wij de kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Elk kind op DOK12 krijgt de gelegenheid zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Competenties die daarbij helpend zijn ontwikkelen de kinderen door hun ‘eigen leren’ te sturen en door middel van ‘De 12 van DOK12’.

Ons onderwijs is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en (persoonlijke) vaardigheden. Op DOK12 zijn leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt in units waar kinderen van verschillende leerjaren samen spelen, samen werken en samen leren. De basis is een speel- leeromgeving waar we uitgaan van vertrouwen, er afstemming is op de eigen ontwikkeling van het kind en er volop ontdekkingsruimte is.


Bij DOK12 is de volgende vacature beschikbaar: