Over ons

De Willemsschool is een openbare basisschool. Wij maken geen onderscheid in geloof, 
afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom en wij accepteren 
elkaar. We verwachten van alle leerlingen en ouders dit principe te accepteren en te 
onderschrijven.
Als we kijken naar de capaciteiten en kwaliteiten van onze leerlingen dan verschillen deze 
onderling; ieder kind is uniek. Wij geloven erin dat het goed is om positief met deze 
verschillen om te gaan. Juist door positief in te spelen op deze verschillen en elkaar daarbij 
te helpen, kunnen kinderen veel van elkaar leren.
Bij deze ontwikkeling staan het kind en de groep als geheel centraal. De zorg van de kinderen gebeurt voornamelijk in de
groep, dus de leerkracht heeft een belangrijke sleutelpositie.
Daarbij is essentieel dat de directie en de intern begeleider de voorwaarden voor de zorg creëren, zodat de leerkracht
voldoende ondersteund wordt om de zorg uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan een duidelijke zorgstructuur, vaste
afspraken en routines.


Bij De Willemsschool is de volgende vacature beschikbaar: