Over ons

De Wilgenhoek is een oecumenische basisschool met een focus op de sociaal-emotionele én cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hiervoor bieden wij kwalitatief waarde(n)vol onderwijs.

Onze visie op onderwijs is dat een open, nieuwsgierige houding naar zowel jezelf als naar anderen net zo belangrijk is als het aanleren van kernvakken. Hiervoor maken wij binnen ons onderwijsplan ruimte voor zelfbewustwording, een positieve groei mindset en verbinding. We leren kinderen inzicht te krijgen in hun eigen gedachten, emoties, gedrag en talenten, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven. En in relaties met anderen hun eigen aandeel kunnen zien.

Zo draagt de Wilgenhoek bij aan een gezonde mentale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Waardoor zij opgroeien tot volwassenen die compassievol kunnen kijken naar zichzelf en anderen én in staat zijn tot zelfregulatie. Onmisbare levensvaardigheden in de 21e eeuw. Maar die ontstaan niet vanzelf. Kinderen hebben ouders en onderwijsprofessionals nodig om het goede voorbeeld te geven. Ouders en leerkrachten vormen daarom samen één team dat kinderen op weg helpt naar een gelukkig en zingevend bestaan.

Meer informatie is te vinden via; https://www.basisschooldewilgenhoek.nl/onze-school/waar-staan-wij-voor/

Bij De Wilgenhoek zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: