Over ons

De Wegwijzer is een open christelijke basisschool. Daarmee bedoelen we dat we een school zijn met een christelijke grondslag, die met respect ook openstaat voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden. Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

Als school willen wij meer meegeven dan alleen kennis, namelijk ‘een manier om te leven’ niet alleen volgens de algemene menselijke normen en waarden, maar ook volgens de normen en waarden van God, zoals die in de Bijbel en in de persoon van Jezus aan ons bekend geworden zijn. Het gaat hierbij niet alleen om een aantal regels, maar wij proberen de kinderen te ondersteunen in het zoeken naar een persoonlijke en levendige relatie met God en onze medemens. Een open christelijke basisschool zijn betekent dat wij werken met de christelijke kalender. De christelijke feesten en andere in de Nederlandse cultuur verweven feesten, worden op onze school gevierd. Respect geven en krijgen is hierbij voor ons van wezenlijk belang.

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.
Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.

Bij De Wegwijzer zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: