Over ons

De Waterlelie is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot ongeveer 18 jaar, die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij onze leerlingen die moeilijk lerend zijn, is vaak ook epilepsie en/of een andere neurologische aandoening, een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking vastgesteld.
Onze school heeft een afdeling SO (speciaal onderwijs) en een afdeling VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Binnen de SO en VSO-afdelingen bevinden zich naast de reguliere groepen, ook groepen met IBL-leerlingen of OZA-leerlingen.

Bij De Waterlelie zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: