Over ons

De Verwondering is geen dertien-in-een-dozijn school. Wat opvalt is de warme sfeer, een gezellig maar ambitieus team en kinderen die zo zelfstandig mogelijk door het onderwijsaanbod navigeren. De ouders en leerlingen zijn zeer tevreden en we kennen een ontspannen (pedagogisch) klimaat. De sociale veiligheid wordt gegarandeerd door deelname aan Kiva. Pedagogische tact is het uitgangspunt van onze omgang met kinderen. Door de groepsdoorbroken aanpak werk je in een team en is de werkdruk alleszins aanvaardbaar. We hebben evenveel mannen als vrouwen in ons team. We hebben een aanspreekcultuur die zich kenmerkt door vriendelijkheid en duidelijkheid. Doordat we een kleine school zijn en pedagogisch partnership met de ouders koesteren, is er echt sprake van een (lerende) gemeenschap. Na komend schooljaar verhuizen we naar een hagelnieuw, duurzaam schoolgebouw. 

Kijk voor meer informatie op onze website:

https://deverwondering.espritscholen.nl/home/