Over ons

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met daarin veel aandacht voor differentiatie in instructie en verwerking. Kinderen brengen het grootste deel van de dag door in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd. Binnen dit systeem zoeken we naar werkvormen, waarin elke leerling zich naar aanleg kan ontwikkelen. Zelfstandig werken is hierbij zeer belangrijk en de opbouw hiervan loopt dan ook als een rode draad door de school. In de kleutergroepen wordt gewerkt met planborden en in midden- en bovenbouw spelen dag- en weektaken een belangrijke rol. Kinderen leren om te gaan met meer verantwoordelijkheid en het maken van keuzes. Ze leren hiermee ook te reflecteren op hun eigen werkhouding. De eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt mede bevorderd door de lessen Vreedzame school.

Esther van Eck (directeur)