Over ons


Op De Sterrenzanger kun je als kleuter binnenstappen en als pre-puber de school weer verlaten. De allerkleinsten kunnen terecht bij peuterspeelgroep Het Zonnekind, welke in ons kleutergebouw is ondergebracht, onder de paraplu van kinderopvangorganisatie De Vlinderboom-opschool. Vandaaruit kunnen de peuters doorgroeien naar de basisschool.

De Sterrenzanger is een vrijeschool; een basisschool met 220 leerlingen, in een rustige wijk van Oudorp. We hebben in 2020-2021 negen klassen, 3 kleuterklassen, klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Het merendeel is afkomstig uit Alkmaar, Oudorp, Langedijk en Heerhugowaard.

In 2014 is De Sterrenzanger gefuseerd met de Rudolf Steinerschool. Beide scholen functioneren als zelfstandige scholen, met hun eigen directeur.
De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool horen bij de Stichting Vrijescholen Ithaka, samen met andere vrijescholen in Noord-Holland en 1 school in Zuid-Holland.

Onze school heeft drie groene schoolpleinen. Wij zijn ervan overtuigd dat een groen schoolplein het spel van de kinderen bevordert en de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt.

Daarnaast is toneel/drama een speerpunt, net als de ontwikkeling van Anders Evalueren middels assessments, portfoliopresentaties en de leerkracht-kind gesprekken. We hebben in de eerste en tweede klas een bewegende klas met bankjes en kussens.

Het uitgangspunt van een vrijeschool:
Een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.

Bij De Sterrenzanger is de volgende vacature beschikbaar: