Over ons

De Startbaan is een school voor speciaal onderwijs en praktijkcollege in Gouda. Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking  en aan kinderen met een meervoudige beperking.  
 
Op het speciaal onderwijs leren onze leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen en willen. We bereiden ze voor om maximaal te kunnen presteren in de volgende fase van hun ontwikkeling. Dat kan zijn de volgende dag, het volgende leerjaar, het voortgezet (speciaal) onderwijs en uiteindelijk de uitstroom de maatschappij in. Op het praktijkcollege leren de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar hoe ze uiteindelijk kunnen functioneren als burger in de samenleving, toekomstig medewerker van een bedrijf of als deelnemer aan een vorm van dagbesteding.  Naast de vakken Nederlands, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling richt het onderwijs op het praktijkcollege zich dan ook op het aanleren van werknemerscompetenties en vakvaardigheden. Daarom ligt er veel nadruk op praktijklessen en stages. Wij stellen doelen aan ons onderwijs en wij leggen de lat hoog. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een wettelijk erkend diploma: het vso diploma arbeidsmarktgericht of het vso diploma dagbestedingsgericht.

Bij De Startbaan speciaal onderwijs en praktijkcollege (V)SO is de volgende vacature beschikbaar: