Over ons

De Springplank is een basisschool met een fijne cultuur. Zo’n 270 leerlingen bezoeken onze school en het team bestaat uit 20 collega’s. Het gebouw is in februari 2016 vernieuwd en voldoet aan de eisen van deze tijd. Ons team is ambitieus en toekomstgericht.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het creëren van een open klimaat en sfeer. Een sfeer waarin kinderen, ouders en collega’s laagdrempelig en open met elkaar in gesprek gaan en waar successen gevierd worden. Wij zijn hier trots op en zien dat het ook ruimte geeft voor goed onderwijs en innovatie. Wij zijn actief aan de slag gegaan met de thema’s: doelen stellen en formatief toetsen met als uiteindelijk doel eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten.

Respect, verwondering en vertrouwen zijn kernwaarden die we hoog in het vaandel hebben staan. Respect voor ieders kwaliteiten; verwondering voor innovatie; vertrouwen in kinderen, ouders en collega’s.

Bij De Springplank is de volgende vacature beschikbaar: