Over ons

De Dordtse schoolverenging heeft twee scholen, School Vest en De School Mühring in Dordrecht. We bieden basisonderwijs op algemene grondslag. Dat betekent dat we op basis van wederzijds respect openstaan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun aard en hun culturele- of religieuze achtergrond.
In onze missie staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal:
Samen met de ouders voeden wij de kinderen op tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die op hun eigen manier en naar eigen vermogen hun bijdrage aan de samenleving in brede zin kunnen en willen geven.
 
Onze kernwaarden verklaren waarom we de dingen doen, die we doen.  We geloven in:
  • Veiligheid;
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
  • Innovatie van het onderwijs;
  • Plan, do, check, act ofwel planmatig werken, evalueren en bijsturen.
Onze kernwaarden zijn van toepassing op alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Dordtse schoolvereniging.
Ons motto is: ‘uitdagend en toekomstbestendig onderwijs’, dat onze leerlingen in staat stelt zich optimaal te ontwikkelen. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Het onderwijsteam werkt aan het vergroten van het inzicht van de leerlingen in hun eigen ontwikkeling en in het bepalen van hun eigen leerdoelen door samen systematisch in gesprek te gaan.
 
Bij de Dordtse Schoolvereniging kun je groeien!
Werken aan jouw eigen toekomst en aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we samen!. Omdat wij het belangrijk vinden dat jij jezelf ontwikkelt helpt de Dordtse Schoolvereniging jou om je talent zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, daarvoor bieden wij coaching en ruime scholingsmogelijkheden aan. We bieden jou ook een goede werkplek in een prettige schoolomgeving met betrokken collega’s en ouders. Spreekt dit je aan?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren op onze vacature.