Over ons

obs De Rietschoof is een openbare basisschool met een toekomstgerichte blik. Wij willen dat onze leerlingen worden voorbereid op onze maatschappij en dat zij weten wat er van hen wordt verwacht.

Wij willen hen respect bijbrengen voor elkaar en onze leefwereld.??Wij laten hen ontwikkelen in een veilige leeromgeving met aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun cognitieve ontwikkeling, hun motorische ontwikkeling en hun culturele ontwikkeling.


Bij De Rietschoof zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: