Over ons

Op De Rank bieden wij uitdagend onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. De ontwikkeling van kinderen betekent voor ons ook: het geven van vertrouwen om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
In ons pedagogisch veilige klimaat mag ieder kind er zijn. Hierbij is de betrokkenheid van zowel ouders als leerkrachten groot.
Wij zorgen er met elkaar voor dat De Rank bekend staat als een warme school die met eigentijds onderwijs kinderen de mogelijkheden biedt om de benodigde houding, kennis en vaardigheden te ontwikkelen om vol vertrouwen:
  • te kunnen participeren in de maatschappij en
  • te kunnen instromen in het voortgezet onderwijs.
In ons samenwerken zoeken wij elkaars kwaliteiten om ervan te leren. Als professioneel team hebben wij vertrouwen in elkaar, zijn wij open en respectvol in onze communicatie. Wij nemen en geven verantwoordelijkheid. Hieronder leest u daarvan de verdere uitwerking.
De Rank, de school waar talenten groeien 
De Rank is een school waar de kinderen zich in een vertrouwde en veilige omgeving kunnen en mogen ontwikkelen. Binnen hun eigen unieke mogelijkheden. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. Dat zij op elk leergebied optimaal presteren. Maar wij accepteren ongelijkheid. Leren de kinderen daarmee om te gaan. Daarom mag ieder kind er zijn op De Rank.
Wij geloven dat ieder mens over meerdere talenten beschikt. De Rank is een ontmoetingsplaats van vele uiteenlopende talenten. Wij geven kinderen en leerkrachten vertrouwen hun talenten te benutten. Onze enthousiaste en deskundige collega’s benutten hun eigen talenten om onze kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen zij met passie en humor. Kinderen mogen trots zijn op hun prestaties en worden zich bewust van hun eigen talent. Krijgen hiermee zelfvertrouwen wat hen helpt in hun ontwikkeling.
Wij communiceren open, duidelijk en respectvol met ouders en kinderen. Wij waarderen dat ouders betrokken zijn bij de Rank, de school van hun kinderen. Wij stimuleren ouderparticipatie. Dit zorgt mede voor een veilig klimaat op de Rank waar het saamhorigheidsgevoel groot is en waar de kinderen met plezier naar school gaan.

Bij De Rank zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: