Over ons

Basisschool De Plataan in Velsen-Noord is een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit veel verschillende culturen. De school is eigenlijk een mini-samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op De Plataan leren we onze leerlingen om volwaardig en sterk in die samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naartoe komen om te leren. De komende jaren zullen we in ons onderwijs het ‘Anders Organiseren’ vorm gaan geven, met als doel het onderwijs nóg beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De Plataan telt 17 groepen, ca. 380 leerlingen en bijna 50 personeelsleden. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Het team wordt ondersteund en aangestuurd door de directie. Directie en zorgcoördinator vormen samen het pedagogisch team. De dagelijkse ondersteuning wordt verzorgd door het ‘OOP’: een team bestaande uit de zorgcoördinator en twee directeuren, de conciërge en de secretaresse.