Over ons

Wij zijn Kindcentrum De Palster en maken ons sterk voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen de krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. We bereiden kinderen voor om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij. Op het pad naar de toekomst biedt De Palster: resultaat door verantwoordelijkheid, richting aan talentontwikkeling en ruimte voor een rijk taalaanbod. Dankzij de kleinschaligheid van de school kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar en is er veel persoonlijk contact met ouders.

We bieden een schoolomgeving waar:
  • Kinderen zich veilig, thuis en geaccepteerd voelen;
  • Oog is voor de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind;
  • Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
  • Normen en waarden, dus ook regels belangrijk zijn;
  • Talenten ontdekt en ontplooid worden;
  • Ouders zich betrokken voelen;
  • Het team met plezier en bevlogenheid vanuit een gezamenlijke professionele houding werkt. 
Deze school, maakt samen met elf andere scholen en expertisecentrum ’t PAST deel uit van SKOR. SKOR staat voor goed onderwijs, een blik op de toekomst en oog voor hun personeel.