Over ons

De Oranjerie is een protestants christelijk basisschool in de wijk Oosterheem. Op onze unieke school maken wij Tijd voor Talent. Daarin staan creatief denken en doen centraal. Dit doen we in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen door onze kinderen op hun eigen niveau zoveel mogelijk uitdaging bieden. Daarnaast stimuleren we culturele vorming.

Muziek, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, dans en wereldoriëntatie zijn vakgebieden die door onze gespecialiseerde leerkrachten aangeboden worden. Ieder vak kent jaarlijks een bijzondere voorstelling of tentoonstelling; ook dit noemen wij Tijd voor Talent.

Op onze unieke school hebben wij regelmatig Talentweken, waarin onze kinderen dingen leren die niet in het reguliere onderwijsprogramma worden aangeboden. Daarnaast hebben we musical- en koorprojecten en voeren we jaarlijks de Passion op.