Over ons

De Olijfboom staat voor goed onderwijs op maat aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit onderwijs wordt gegeven in een veilig klimaat, waarin kinderen zich gekend weten, onder leiding van goed toegeruste en gemotiveerde leerkrachten en leidinggevenden.

Het accent ligt op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. We willen de kinderen in alle opzichten maximaal tot bloei laten komen. Hierbij zoeken we voortdurend naar een optimale afstemming van het onderwijs op de individuele behoeften van het kind. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen goed kunnen functioneren binnen de groep. Dit laatste bevordert de saamhorigheid en de onderlinge verantwoordelijkheid. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.
We zien het aanleren van de basisvaardigheden als onze hoofdtaak, maar ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit zijn daarnaast essentieel. We volgen en analyseren de vorderingen van de leerlingen systematisch volgens de principes van handelingsgericht werken.