Over ons

Onze visie:  

1.      Een Vreedzame school  

2.  Goed onderwijs  

3.    Toekomstgericht  

4.    Cultuur  

 Onze missie:  

Leren begint bij kinderen die met plezier naar school gaan.  
We bieden een gevarieerd lesprogramma met daarnaast aandacht voor vaardigheden als: samenwerken, presenteren, expressie, reflecteren en het respecteren van elkaar. We bieden de kinderen goed onderwijs en een veilige plek.  

Op onze school is - naast de basisvakken - veel aandacht voor de culturele ontwikkeling van de kinderen. Tijdens open podia, creamiddagen, de projectweek en voorstellingen komen de talenten van kinderen naar voren. 

Er zijn vakdocenten voor muziek, drama en gym.   

Wij besteden ook veel aandacht aan de 21e -eeuwse vaardigheden.  

Onze kleuters starten met spelenderwijs leren; vanaf groep 3 wordt lesstof uit methoden aangeboden. Er is een vast dagritme, er zijn weektaken en er wordt eenzelfde manier van instructie geven gehanteerd; we werken vanuit het EDI model. 

We bieden de kinderen onderwijs op verschillende niveaus op de belangrijkste vakgebieden zoals rekenen, lezen en taal/spelling. Binnen de groep wordt gedifferentieerd in lesstof, tempo en aanpak.   

Wij geloven in samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen, ouders en het schoolteam. De kinderen leren op De Odyssee samenwerken met anderen. Dit doen ze in hun eigen groep en tijdens groepsdoorbrekende activiteiten. We werken met een maatjessysteem: de oudere kinderen helpen de jongere kinderen.  

Bovenbouwkinderen helpen als mediator bij het naleven van de afspraken van de methode De Vreedzame School op het schoolplein en ze bemiddelen als er conflicten zijn.  

We zorgen voor een goede sfeer in de groepen en we werken met onze Gouden regels.  

Het is prettig dat ouders op de hoogte zijn van onze werkwijze en afspraken met de kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Samen zorgen we zo voor een fijne basisschooltijd van de kinderen!  

Wij zijn een moderne basisschool met onze blik op de toekomst. We kijken met een kritische blik naar de veranderingen binnen het onderwijs en nemen beslissingen op basis van onze identiteit en visie.  

Wij werken met de nieuwste methodes en blijven vernieuwen op het gebied van ICT.    

PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.
 
Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs!


Bij De Odyssee zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: