Over ons

De Nieuwe Kring is een neutraal bijzondere Jenaplan basisschool. Dit betekent dat wij het onderwijs vorm geven op basis van de ideeën van Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplan.

Als Jenaplan school staan wij voor een leef- en werkgemeenschap waar kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar een rijke en veilige leeromgeving creëren en handhaven. Door samen te praten, te werken, te spelen en te vieren leren kinderen zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en hun plaats daarin te vinden.

Natuurlijk valt er over het Jenaplan onderwijs op De Nieuwe Kring heel veel te vertellen. U vindt deze informatie in onze schoolgids, onder het kopje onze school/schoolgids. Natuurlijk kunt u ook een van de teamleden aanspreken als u iets wilt weten.

Onze school startte in 1984. Inmiddels is De Nieuwe Kring uitgegroeid tot een Jenaplan basisschool met vijftien groepen en zo’n 350 leerlingen.


Bij De Nieuwe Kring zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: